Buku Pedoman Magang/Kerja Praktik 2022 

Berikut adalah Buku Pedoman Magang 2022 yang dijadikan sebagai acuan untuk penulisan laporan magang atau KP dan juga sebagai panduan dalam pelaksanaan KP.
Link Buku Pedoman Kerja Praktik
https://bit.ly/PedomanKPNew